Author: M. P.

Author Archives: M. P.

Družinska monografija

Vsaka rodoslovna raziskava temelji na iskanju podatkov o posamezni družinski liniji, ki jih pridobimo s pregledom matičnih knjig. A matične knjige dopolnjujemo tudi z drugim arhivskim in dokumentarnim gradivom in na tak način precej razširimo samo vedenje o posamezni družini.Ob koncu razširje

Volilni imeniki kot vir rodoslovnih raziskav

Volilni sistemi so se skozi čas spreminjati. V zahodnih evropskih državah je bila na začetku 20. stoletja starostna meja za pridobitev volilne pravice med 21. in 25. letom. V devetdesetih letih pa se je znižala in je bila nekje med 18. in 20. letom, odvisno od države. Niso pa imeli v vseh drža