Pretihotapljena nevesta – zgodba z Rapalske meje

Pri Gens Historii za vas raziščemo in izdelamo:

  • raziskavo rodovnika oz. raziskavo družinskega drevesa,
  • raziskavo družinske, hišne, krajevne, društvene … zgodovine,
  • izdelavo družinske, hišne, krajevne, društvene … monografije,
  • iskanje dedičev,
  • iskanje dokumentacije in arhivskih virov.

Če ne veste, kje začeti z raziskavo svojih družinskih korenin, potem je Gens Historia pravo mesto za vas. Za imenom Gens Historia se skriva skupina strokovnjakov, ki imamo za seboj več uspešnih raziskovalnih projektov na področju rodoslovja, politične zgodovine, krajevne zgodovine, društvene zgodovine, arhivistike in še bi lahko naštevali.  Za vas raziščemo družinsko zgodovino v nadškofijskih in državnih arhivih po celotni Sloveniji. Odvetnikom po vsem svetu nudimo usluge iskanja premoženjskih dedičev. Priskrbimo vam overjena rojstna, krstna, poročna, ločitvena in mrliška potrdila. Pomoč pa vam nudimo tudi pri strokovni transkripciji starih listin iz latinščine ali nemške gotice.

Liber arcanus ali »knjiga skrivnosti«

V preteklosti je bilo veliko pozornosti (predvsem negativne) namenjene nezakonskim otrokom. Ti so bili v matičnih knjigah že vizualno ločeni od sovrstnikov, saj je okence za vpis očetovega imena pogosto ostalo prazno, ali pa je bila celotna vrstica nadrobno popisana, če so jih ti kasneje prizna

Nastanek družinskih dreves

Historično gledano je rodoslovje predvsem poudarjalo plemiška sorodstva in plemiško poreklo v preteklosti. Tukaj lahko iščemo začetke rodoslovja – v dokazovanju plemičev o njihovem plemiškem poreklu. Rodoslovje se je pogosto prepletalo s heraldiko. Plemiško poreklo družine se je lahk

00386 (0)70 721 612

Babna Gora 8
1355 Polhov Gradec
Slovenia