1. Družinska zgodovina – izdelava rodovnika/družinskega drevesa

Malo posameznikov pozna svojo družinsko preteklost. Še manj pa se jih zaveda, da je možno družinski liniji slediti stoletja v preteklost. Marsikatero odkritje prinaša družini veselje in ponos. Če vas zanima odkrivanje družinske zgodovine, dovolite, da Gens Historia, podjetje za rodoslovne in zgodovinske raziskave, skupaj z vami ali za vas odstrne prah z vaše družinske zgodovine.

Gens Historia vam zagotavlja učinkovito, zanesljivo in konkurenčno storitev na področju rodoslovja v Sloveniji. Naši raziskovalci se posvečajo raziskavam dokumentov vse dni v tednu, metodologija vsake raziskave pa je prilagojena specifičnim rodoslovnim potrebam.

Tipična raziskava vsebuje:

 • dogovor o obsegu rodoslovnega raziskovanja,
 • raziskavo v arhivih,
 • analizo najdenih podatkov,
 • pripravo končnega poročila.

Temeljite rodoslovne raziskave opravljamo na podlagi vrste dostopnih virov, med drugimi:

 • krstne in rojstne knjige,
 • knjige umrlih,
 • poročne knjige,
 • popisi duš,
 • popisi prebivalstva,
 • zemljiške knjige,
 • katastri,
 • zapuščinske listine,
 • pokrajinski, zgodovinski, škofijski arhivi ter državni Arhiv republike Slovenije,
 • knjižnice,
 • muzeji.

V Gens Historii se bomo potrudili prikazati celotno sliko vaše družinske zgodovine. Vendar pa ne moremo zagotoviti, da bo končni rezultat prikaz družinske zgodovine v celoti. Nekateri zgodovinski viri morda ne obstajajo, imajo manjkajoče podatke, so bili uničeni, poškodovani ali izgubljeni. Vendar pa vas bo Gens Historia vsak dan raziskovanja obveščala o rezultatih in napredku raziskave. Tako boste imeli pregled nad potekom in ceno raziskave.

Končni izid vsake rodoslovne raziskave bo napisan v obliki končnega poročila, ki bo vseboval:

 • rodoslovje družine,
 • računalniška shema družinskega drevesa,
 • kopije izvirnih dokumentov (če so dostopni) – rojstev, porok, smrti, vnosov v popise duš, popise prebivalstva, zapuščinskih dokumentov itd.,
 • dodatni podatki, ki jih najdemo tekoma raziskovalnega dela,
 • znanstveni aparat, torej popis vseh virov, iz katerih so bili črpani podatki.

Sprva vsaki stranki ponudimo t.i. Mini paket, ki vključuje 4 ure arhivskega dela in 1 uro pisarniškega dela ter primarno poročilo. V okviru Mini paketa raziskovalec pregleda temeljne vire na podlagi vaših predhodnih podatkov o družini in vam sporoči, kakšne so nadaljnje možnosti poglobljene raziskave.

Dodatne storitve k družinski zgodovini

Izdelava družinske monografije

Ker vemo, da si večina strank želi deliti svojo rodbinsko preteklost s sorodniki, lahko končno poročilo razširimo v družinsko monografijo v obliki knjižne izdaje. Naši strokovnjaki raziskavo obogatijo z geografskimi, etnografskimi, antropološkimi in sociološkimi podatki ter ga ustrezno grafično opremijo. Za vas monografijo tudi natisnemo in poskrbimo za distribucijo rodbinskim članom.

Umetniška upodobitev družinskega drevesa

Da pa bi družinsko drevo dobilo ekstravagantno likovno podobo, ki lahko ponosno krasi stene vašega doma, vam nudimo tudi upodobitev družinskega drevesa izpod rok akademsko izobražene slikarke. Za vas smo pripravili več različic, ki se tudi cenovno razlikujejo. Lahko si izberete eno izmed njih, lahko pa se odločite za unikatno izdelavo slike.

2. Društvena zgodovina ali zgodovina podjetij

Vedno več je društev ali podjetij, ki želijo svoje delo približati širši javnosti. In vedno več se jih tako odloča za raziskavo svoje preteklosti, ki povzema njihove vzpone in padce v različnih časovnih obdobjih zadnjega stoletja. Vendar je takšna raziskava zahtevno delo, raziskovalci, ki se s tovrstnimi raziskavami ukvarjajo, pa so redki. Mnogi podatki so težko dostopni, saj se pogosto ne nahajajo v javnih ustanovah, pač pa pri posameznikih. Terminsko usklajevanje takšne raziskave in metodološki pristop sta pogosto težavna.

Gens Historia vam zagotavlja učinkovito, zanesljivo in konkurenčno storitev na področju društvene in podjetniške zgodovine v Sloveniji. Naši raziskovalci se posvečajo raziskavam dokumentov vse dni v tednu, metodologija vsake raziskave pa je prilagojena specifičnim raziskovalnim potrebam.

Tipična raziskava vsebuje:

 • dogovor o obsegu raziskovanja,
 • raziskavo v arhivih in na terenu,
 • analizo najdenih podatkov,
 • pripravo končnega poročila.

V Gens Historii se bomo potrudili prikazati celotno sliko zgodovine društva ali podjetja. Vendar pa ne moremo zagotoviti, da bo končni rezultat prikaz v celoti. Nekateri zgodovinski viri morda ne obstajajo, imajo manjkajoče podatke, so bili uničeni, poškodovani ali izgubljeni. Vendar pa vas bo Gens Historia vsak dan raziskovanja obveščala o rezultatih in napredku raziskave. Tako boste lahko sproti spremljali potek in ceno raziskave.

Končni izid vsake raziskave bo napisan v obliki končnega poročila, ki bo vseboval:

 • zgodovino društva ali podjetja od ustanovitve do sedanjosti,
 • kopije izvirnih dokumentov (če so dostopni) – ustanovitvenih dokumentov, tiskovin, pogodb itd.,
 • dodatni podatki, ki jih najdemo tekoma raziskovalnega dela,
 • znanstveni aparat, torej popis vseh virov, iz katerih so bili črpani podatki.

Sprva vsaki stranki ponudimo t.i. Mini paket, ki vključuje 3 ure arhivskega/raziskovalnega dela in 1 uro pisarniškega dela ter primarno poročilo. V okviru Mini paketa raziskovalec pregleda temeljne vire na podlagi vaših predhodnih podatkov o društvu ali podjetju in vam sporoči, kakšne so nadaljnje možnosti poglobljene raziskave.

Strankam omogočamo tudi tisk raziskave v obliki monografije, ki je v celoti pripravljena za nadaljnjo distribucijo.

3. Krajevna zgodovina

V Sloveniji obstaja precej občin, krajev in zaselkov, ki še nimajo izdelane krajevne zgodovine ali pa ta ni dovolj natančna. Pri Gens Historii se skozi metodološki pristop poglobimo v raziskavo vseh dostopnih virov za čimbolj natančno raziskavo, ki lahko občini, kraju ali vasi pripomore k boljši turistični ponudbi in razvoju, ter je v ponos tamkajšnjim prebivalcem. Gens Historia vam zagotavlja učinkovito, zanesljivo in konkurenčno storitev na področju krajevne zgodovine v Sloveniji. Naši raziskovalci se posvečajo raziskavam dokumentov vse dni v tednu, metodologija vsake raziskave pa je prilagojena specifičnim raziskovalnim potrebam.

Tipična raziskava vsebuje:

 • dogovor o obsegu raziskovanja,
 • raziskavo v arhivih in na terenu,
 • analizo najdenih podatkov,
 • pripravo končnega poročila.

V Gens Historii se bomo potrudili prikazati celotno sliko krajevne zgodovine. Vendar pa ne moremo zagotoviti, da bo končni rezultat prikaz v celoti. Nekateri zgodovinski viri morda ne obstajajo, imajo manjkajoče podatke, so bili uničeni, poškodovani ali izgubljeni. Vendar pa vas bo Gens Historia vsak dan raziskovanja obveščala o rezultatih in napredku raziskave. Tako boste sproti obveščeni o poteku in ceni raziskave.

Končni izid vsake raziskave bo napisan v obliki končnega poročila, ki bo vseboval:

 • zgodovina občine, kraja ali zaselka od prve omembe do današnjih dni,
 • kopije izvirnih dokumentov (če so dostopni) – pravic, katastra, zemljiških knjig, slik itd.,
 • dodatni podatki, ki jih najdemo tekoma raziskovalnega dela,
 • znanstveni aparat, torej popis vseh virov, iz katerih so bili črpani podatki.

Sprva vsaki stranki ponudimo t.i. Mini paket, ki vključuje 3 ure arhivskega/raziskovalnega dela in 1 uro pisarniškega dela ter primarno poročilo. V okviru Mini paketa raziskovalec pregleda temeljne vire na podlagi vaših predhodnih podatkov o kraju in vam sporoči, kakšne so nadaljnje možnosti poglobljene raziskave.

Strankam omogocamo tudi tisk raziskave v obliki monografije, ki je v celoti pripravljena za nadaljnjo distribucijo.

4. Iskanje oseb in dokumentacije

Iskanje dedičev in potrjevanje istovetnosti

Naši strokovnjaki so na voljo odvetnikom za iskanje premoženjskih dedičev ali potrjevanju njihove istovetnosti.

Če ima pokojni še živeče neposredne potomce (otroke, vnuke, pravnuke), imajo ti prednost v dedovanju pred vsemi ostalimi dediči. Če pa ti ne obstajajo, se iskanje dedičev razširi na eno generacijo nazaj.

 • Ena generacija: v tej raziskavi zajamemo pokojnikove starše, brate in sestre ter njihove potomce (nečake, nečakinje, pranečake in pranečakinje itd.). Če tudi v tej generaciji ne najdemo še živečih dedičev, se raziskava ponovno pomakne eno generacijo nazaj.
 • Dve generaciji: v tej raziskavi zajamemo pokojnikove stare starše in njihove potomce (pokojnikove tete in strice, bratrance in sestrične itd.). Ker ima vsaka oseba navadno dva para starih staršev, opravljamo raziskavo starih staršev tako po materini kot po očetovi strani. Če tudi v tej generaciji ne najdemo še živečih dedičev, se raziskava ponovno pomakne eno generacijo nazaj.
 • Tri generacije: v tej raziskavi zajamemo pokojnikove prastare starše in njihove potomce. Raziskovanje tretje generacije je izredno redko, saj se večina raziskav konča pri drugi generaciji. Vendar pa Gens Historia pri tovrstnih raziskavah vztraja, dokler ni najbližji še živeči dedič najden.

Iskanje dokumentacije

Če potrebujete točno določen dokument ali več dokumentov, pa ne morete sami obiskati arhiva ali knjižnice, lahko delo opravi eden izmed naših strokovnjakov. Za uradne listine, kot so rojstna, krstna, poročna, ločitvena in mrliška potrdila vam lahko zagotovimo uradne izdaje oz. overitve.

Naši strokovnjaki so vam na voljo tudi za večje količine dokumentov v primerih raziskav za diplomske, magistrske, doktorske in ostale strokovne raziskave. Dokumente po želji prevedemo tudi v številne jezike.

5. Transkripcija gotične pisave in prevajanje dokumentov

Avstrijska kronika 95. gospostevDržavni in cerkveni dokumenti pred razpadom Habsburškega cesarstva so bili večinoma pisani v nemščini, v gotični pisavi. Sama tiskana gotica ni zelo zapletena za branje, nekoliko težja pa je pisana gotica, ki je precej drugačna od latinici, prav tako je njeno razumevanje odvisno od pisave posameznega pisca. Ker so marsikatere črke podobne in jih je težje razločiti, je ravno pisava mnogokrat tisti glavni krivec, ki botruje temu, da morajo amaterski rodoslovci prenehati z raziskovanjem družinske preteklosti. Zato pri Gens Historia nudimo transkripcijo posameznega dokumenta iz gotice v latinico. Če je težava še glede razumevanja dokumenta, pa se lahko naše stranke odločijo še za prevod in razlago dokumenta.

00386 (0)70 721 612

Babna Gora 8
1355 Polhov Gradec
Slovenia