Vpogled v digitaliziran popis družin za leto 1940 v ZDA

Vpogled v digitaliziran popis družin za leto 1940 v ZDA

Že kar nekaj časa največje rodoslovne spletne strani (podjetja), npr. MyHeritage in Ancestry, svojim bralcem/članom ponujajo brezplačni vpogled v digitaliziran popis družin za leto 1940 v ZDA.

Možnost pregledovanja podatkov in oseb je zelo dobrodošla tudi za nas Slovence, saj je to obdobje, ko so se slovenski izseljenci v ZDA (največ jih je bilo v zadnjih dveh desetletjih pred začetkom 1. svetovne vojne, nekaj malega pa tudi po njej) že vključili v novo okolje, si ustvarjali družine ter bili aktivni državljani v novi domovini.

Popis prebivalstva ZDA – U.S. Census 1940 – zraven imen in priimkov članov družine ponuja tudi vpogled v starost vsakega izmed njih, poklic, ki so ga posamezni člani opravljali in kraj (naslov), kjer je družina v letu 1940 živela itd.

Pogled v popis tako daje sorodnikom izseljencev, rodoslovcem in drugim, ki jih to zanima možnost, da bolje ali na novo spoznajo svoje sorodnike v ZDA in morda tudi navežejo neposredni stik z njihovimi potomci.