Prispevki

Liber arcanus ali »knjiga skrivnosti«

V preteklosti je bilo veliko pozornosti (predvsem negativne) namenjene nezakonskim otrokom. Ti so bili v matičnih knjigah že vizualno ločeni od sovrstnikov, saj je okence za vpis očetovega imena pogosto ostalo prazno, ali pa je bila celotna vrstica nadrobno popisana, če so jih ti kasneje prizna

Nastanek družinskih dreves

Historično gledano je rodoslovje predvsem poudarjalo plemiška sorodstva in plemiško poreklo v preteklosti. Tukaj lahko iščemo začetke rodoslovja – v dokazovanju plemičev o njihovem plemiškem poreklu. Rodoslovje se je pogosto prepletalo s heraldiko. Plemiško poreklo družine se je lahk