Prispevki

Volilni imeniki kot vir rodoslovnih raziskav

Volilni sistemi so se skozi čas spreminjati. V zahodnih evropskih državah je bila na začetku 20. stoletja starostna meja za pridobitev volilne pravice med 21. in 25. letom. V devetdesetih letih pa se je znižala in je bila nekje med 18. in 20. letom, odvisno od države. Niso pa imeli v vseh drža

Ko matične knjige niso dovolj

Pri raziskovanju rodovnika se včasih zgodi, da enostavno izgubimo družinsko linijo, ki jo raziskujemo. V matičnih knjigah še vedno najdemo vse sosede, naši predniki pa so izpuhteli v neznano. Takrat je pomembno, da znamo uporabljati različne vire, ne le matice. Raziskovanje nadaljujemo s pregl

Indeksi ali kazala

Matičnim knjigam, najpogosteje mrliškim in rojstnim, so lahko dodana tudi kazala ali indeksi, ki rodoslovno raziskavo izdatno olajšajo. Gre za sezname, ki se navadno nahajajo v zadnjem delu knjige, lahko pa gre za samostojne enote, ki so v primeru uničenja matične knjige, nadomestni vir osnovni