Day: 11. 2. 2016

Družinska monografija

Vsaka rodoslovna raziskava temelji na iskanju podatkov o posamezni družinski liniji, ki jih pridobimo s pregledom matičnih knjig. A matične knjige dopolnjujemo tudi z drugim arhivskim in dokumentarnim gradivom in na tak način precej razširimo samo vedenje o posamezni družini.Ob koncu razširje