Day: 29. 1. 2020

Zakladi matičnih knjig – Fani Bernik

Fani oz. Frančiška Bernik je bila v času med obema vojnama slovenska atletinja in hazenašica. Pri tokratnem rodoslovnem raziskovanju smo naleteli na nov zelo zanimiv zapis v matičnih knjigah- rojstni oziroma krstni vpis Frančiške Bernik. Fani oz. Frančiška Bernik se je rodila 29. decembra 1