Day: 7. 9. 2015

Indeksi ali kazala

Matičnim knjigam, najpogosteje mrliškim in rojstnim, so lahko dodana tudi kazala ali indeksi, ki rodoslovno raziskavo izdatno olajšajo. Gre za sezname, ki se navadno nahajajo v zadnjem delu knjige, lahko pa gre za samostojne enote, ki so v primeru uničenja matične knjige, nadomestni vir osnovni