Indeksi ali kazala

Indeksi ali kazala

Matičnim knjigam, najpogosteje mrliškim in rojstnim, so lahko dodana tudi kazala ali indeksi, ki rodoslovno raziskavo izdatno olajšajo. Gre za sezname, ki se navadno nahajajo v zadnjem delu knjige, lahko pa gre za samostojne enote, ki so v primeru uničenja matične knjige, nadomestni vir osnovnih podatkov.

družinsko drevo indeks Kazala in indeksi so urejeni različno. Seznami so lahko urejeni po abecedi, znotraj posamezne črke pa so priimki občasno razvrščeni tudi po letnicah. Ob imenu in priimku se nahaja številka lista ali pagine, na kateri je oseba vpisana v matično knjigo. Če je indeks narejen za več zvezkov, pa številka označuje tudi ta podatek. Poleg tega pa se v nekaterih indeksih nahajajo ob imenih še dodatni podatki, npr. datumi rojstva, smrti ali poroke. Indeksi pa so lahko izdelani tudi po letih in vaseh, takšen je indeks za župnijo Krško.

Tako izdelani seznami nam omogočajo hitrejše pregledovanje matičnih knjig, predvsem takrat, ko je potrebno locirati določeno osebo. Tako ima na primer župnija svetega Jakoba v Ljubljani indeks mrliških knjig za obdobje 1785–1949. Indekse pa imajo lahko tudi poročne knjige.

V Nadškofijskem arhivu v Ljubljani hranijo indeks poročnih knjig župnije Rudnik, ki popisuje poroke od leta 1788 do leta 1941. Indeksi ali kazala pa so lahko ločeni tudi po spolu, takšen je indeks rojstev za župnijo Kamna Gorica, ki vsebuje zgolj moške, v župniji Kresnice pa se je ohranila krstna knjiga, ki vsebuje tudi seznam tržaških najdenčkov.