Day: 28. 12. 2015

Volilni imeniki kot vir rodoslovnih raziskav

Volilni sistemi so se skozi čas spreminjati. V zahodnih evropskih državah je bila na začetku 20. stoletja starostna meja za pridobitev volilne pravice med 21. in 25. letom. V devetdesetih letih pa se je znižala in je bila nekje med 18. in 20. letom, odvisno od države. Niso pa imeli v vseh drža