Od sina bajtarja do pomembne državne osebnosti: Prežihov Voranc

Pri Gens Historii za vas raziščemo in izdelamo:

  • raziskavo rodovnika oz. raziskavo družinskega drevesa,
  • raziskavo družinske, hišne, krajevne, društvene … zgodovine,
  • izdelavo družinske, hišne, krajevne, društvene … monografije,
  • iskanje dedičev,
  • iskanje dokumentacije in arhivskih virov.

Če ne veste, kje začeti z raziskavo svojih družinskih korenin, potem je Gens Historia pravo mesto za vas. Za imenom Gens Historia se skriva skupina strokovnjakov, ki imamo za seboj več uspešnih raziskovalnih projektov na področju rodoslovja, politične zgodovine, krajevne zgodovine, društvene zgodovine, arhivistike in še bi lahko naštevali.  Za vas raziščemo družinsko zgodovino v nadškofijskih in državnih arhivih po celotni Sloveniji. Odvetnikom po vsem svetu nudimo usluge iskanja premoženjskih dedičev. Priskrbimo vam overjena rojstna, krstna, poročna, ločitvena in mrliška potrdila. Pomoč pa vam nudimo tudi pri strokovni transkripciji starih listin iz latinščine ali nemške gotice.

Družinska monografija

Vsaka rodoslovna raziskava temelji na iskanju podatkov o posamezni družinski liniji, ki jih pridobimo s pregledom matičnih knjig. A matične knjige dopolnjujemo tudi z drugim arhivskim in dokumentarnim gradivom in na tak način precej razširimo samo vedenje o posamezni družini.Ob koncu razširje

Volilni imeniki kot vir rodoslovnih raziskav

Volilni sistemi so se skozi čas spreminjati. V zahodnih evropskih državah je bila na začetku 20. stoletja starostna meja za pridobitev volilne pravice med 21. in 25. letom. V devetdesetih letih pa se je znižala in je bila nekje med 18. in 20. letom, odvisno od države. Niso pa imeli v vseh drža

00386 (0)70 721 612

Babna Gora 8
1355 Polhov Gradec
Slovenia