Author: M. P.

Author Archives: M. P.

Ko družinska veja pokuka preko meje

Pri rodoslovnih raziskavah v Sloveniji, se pogosto znajdemo v situaciji, ko kakšna družinska veja pokuka preko naše današnje državne meje, kar v praksi pomeni drugo državo in tamkajšnje arhive. Da se Vam raziskovanje družinskih korenin zato ne bo ustavilo, sporočamo, da lahko to za Vas nare

Liber arcanus ali »knjiga skrivnosti«

V preteklosti je bilo veliko pozornosti (predvsem negativne) namenjene nezakonskim otrokom. Ti so bili v matičnih knjigah že vizualno ločeni od sovrstnikov, saj je okence za vpis očetovega imena pogosto ostalo prazno, ali pa je bila celotna vrstica nadrobno popisana, če so jih ti kasneje prizna